Uczestnictwo:                                                                                                                                                                                                                              

formularz_zgloszeniowy.doc
formularz_zgloszeniowy.pdf                                                                                                                                                             

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres e-mail:

lab.krym.2022@malopolska.policja.gov.pl

 


1. INFORMACJE DLA REFERENTÓW

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w Międzynarodowej Konferencji poprzez indywidualne wystąpienie w trakcie paneli dyskusyjnych.

 

   Potencjalnych referentów prosimy o nadsyłanie oznaczonych wyłącznie pseudonimem abstraktów   wystąpień (1600-1800 znaków, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) oraz formularza zgłoszeniowego (ze wskazanym pseudonimem)

do dnia 10 lipca 2022 r. na adres: lab.krym.2022@malopolska.policja.gov.pl

 

 

Spośród nadesłanych abstraktów komitet merytoryczny, składający się z pracowników naukowych wybierze najlepsze, które zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia na Konferencji. Podpisanie referatów pseudonimem zapewni bezstronność oceny komitetu.


2. INFORMACJE DLA BIERNYCH UCZESTNIKÓW

 

     Zgłoszenia biernego uczestnictwa w Konferencji prosimy kierować na adres:
lab.krym.2022@malopolska.policja.gov.pl

poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

 

 

3. OPŁATA KONFERENCYJNA

 

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 650,00 zł lub 140 EUR od osoby. Opłata obejmuje: udział w konferencji, serwis kawowy i lunch w trakcie konferencji oraz udział w uroczystej kolacji. Pozostałe koszty, w tym koszt podróży, noclegów oraz dodatkowych posiłków pokrywają uczestnicy.

 

 

Wpłaty prosimy kierować do dnia 31 sierpnia 2022 r.

 

Dane oraz numer konta bankowego, na który należy dokonywać opłat:

 

Ośrodek Szkolenia przy Związku NSZZ Policjantów w Krakowie

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

nr rachunku bankowego: 79 1020 2892 0000 5102 0629 5739

tytuł wpłaty: „imię i nazwisko, Kryminalistyka Jutra”

 

 

Organizatorzy nie przewidują możliwości wnoszenia opłaty konferencyjnej gotówką w dniu konferencji.

W przypadku BRAKU zaznaczenia chęci otrzymania faktury (w formularzu zgłoszeniowym)
faktura nie będzie wystawiona.

Potwierdzenie udziału w konferencji będzie przesłane przez organizatorów po wniesieniu opłaty.