Historia Dni Hoborskiego


Przewodniczący

 • Dr Jerzy Stochel – prodziekan WMS

Zastępcy przewodniczącego

 • Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa – dziekan WIMiC
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała – dziekan WEiP
 • Prof. dr hab. Janusz Wolny – dziekan WFiIS
 • Dr hab. Vsevolod Vladimirov – dziekan WMS
 • Mł. insp. mgr Lidia Puchacz – nacz. Lab. Krym. KWP w Krakowie
 • Mgr Ewa Słobodzian – zastępca Kwestora AGH
 • Mgr Wioletta Więcław – dyr. adm. WEiP (ds. finansowych)
 • Mgr inż. Łukasz Jura – pełn. Rektora AGH ds. Kultury
 • Stud. Aleksandra Wełna – WMS

Członkowie

 • Prof. dr hab. inż. Marta Radecka – prodziekan WIMiC
 • Dr Marta Wójcik – prodziekan WEiP
 • Prof. dr hab. Bartłomiej Szafran – prodziekan WFiIS
 • Dr hab. Piotr Oprocha – prodziekan WMS
 • Mgr Barbara Jezierska – kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji
 • Mgr Monika Kowalska – zastępca kier. Działu Nauczania
 • Mgr Ewa Słobodzian - Zastępca Kwestora AGH
 • Mgr Barbara Jezierska - Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji AGH
 • Dr Bogusław Bożek – pełn. dziekana WMS
 • Dr Zdzisław Pogoda – WMiI UJ
 • Dr Witold Majdak – WMS
 • Dr Paweł Janowski – WFiIS
 • Mgr Elżbieta Bratuszewska – WMS
 • Mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec – Dział Nauczania
 • Mgr inż. Hubert Bubrowski – Dział Nauczania
 • Mgr inż. Andrzej Janus – WMS – kier. prac. komp.
 • Mgr inż. Maciej Skiba – dyr. adm. WMS
 • Stud. Kinga Jeleń – WFiIS
 • Stud. Barbara Konieczna – WEiP
 • Stud. Kamil Krzemień – WEiP
 • Stud. Grzegorz Blachliński – WFiIS
 • Stud. Mateusz Biel – WIMiC, przew. WRSS
 • Stud. Jakub Popardowski – WIMiC
 • Stud. Janusz Tracz – WMS, przew. WRSS
 • Stud. Andrzej Madej – WMS
 • Stud. Magdalena Słonina – WMS
 • Stud. Karolina Szopa - WMS
 • Michał Kud – KN Bozon, WFiIS
 • Stud. Karolina Nowosad – WFiIS, przew. WRSS
 • Stud. Borys Palka – WFiIS
 • Stud. Mateusz Gala – WFiIS
 • Stud. Anna Guzik – WFiIS
 • Stud. Marzena Rugieł - WFiIS
 • Stud. Zofia Pieńkowska - WFiIS
 • Stud. Piotr Sekuła - WFiIS
 • Stud. Patryk Łakomiec - WFiIS
 • Stud. Monika Jawańska - WFiIS
 • Stud. Iga Kaczmarek - WFiIS
 • Stud. Dawid Pietruch - WFiIS
 • Stud. Sara Defratyka - WFiIS
 • Stud. Adrian Janus – WIMiC
 • Stud. Paulina Summa – WEiP
 • Stud. Agnieszka Rogozińska – WMS
 • Stud. Karolina Brażnikow – WMS
 • Stud. Grzegorz Mika – WMS
 • Stud. Angelika Obarzanek – WMS
 • Członkowie SNK Ceramit – WIMiC
 • Członkowie KN Ceramika Artystyczna WIMiC
 • Członkowie KN Feniks WEiP
 • Członkowie KN Eko-Energia WEiP
 • Członkowie SKM WMS
 • Członkowie KNMF WMS
 • Członkowie KNMD WMS

Czwartek, 17.XI.2016


10:00-12:00

Studencki Turniej Naukowy "Awantura o Naukę" (część I)

Regulamin [pdf]


12:00-15:00

Uroczyste posiedzenie Ogólnopolskiego Seminarium Kształcenia Matematycznego
poświęcone nauczaniu przedmiotów ścisłych

15:00-18:00

Konferencja naukowa prezentująca wybrane osiągnięcia Wydziałów Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Energetyki i Paliw, Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Matematyki Stosowanej połączona z wręczeniem Nagrody im. Prof. Kazimierza Bartla

16:30-20:00

Studencki Turniej Naukowy "Awantura o Naukę" (część II)

18:00-21:00

Posiedzenie Rady Społecznej Wydziału Matematyki Stosowanej

21:00

"Integracja Nauk Ścisłych" - spotkanie towarzyskie studentów z Wydziałów IMiC, EiP, FiIS i MS

Piątek, 18.XI.2016

8:30-12:00

Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziałów IMiC, EiP, FiIS i MS

Temat: Kariera uczonego atrakcyjną ścieżką życiową


11:00-12:00

Uroczyste posiedzenie Komitetu Głównego "Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH"

12:00-15:00

Konferencja naukowa Wydziałów IMiC, EiP, FiIS i MS z okazji 25-lecia Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej połączona z wręczeniem Nagrody im. Prof. Antoniego Marii Hoborskiego

Nagroda im. Prof. Antoniego Marii Hoborskiego – "Diamentowa Kula" została przyznana za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej z fizyki.


15:00-18:00

Konferencja dydaktyczna

Temat: Nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenie


15:00-17:00

Spotkanie studenckich kół naukowych

18:00-20:00

Koncert "Melodie nauki - piękno i mądrość"

Wystąpili: Wiktoria Bisztyga, "Kwartet Doraźny", Zespół Pieśni i Tańca "Krakus", Michał Mazgaj, Orkiestra Reprezentacyjna AGH oraz Irmina Zioło.

Koncert poprowadzili Lidia Puchacz i Jerzy Stochel.

W przerwie koncertu odbył się wernisaż wystawy "Piękno i Mądrość - Czas Kobiet" oraz wystawa fotografii Prof. Zbigniewa Sojki "Zdjęcia Ptaków".

Sobota, 19.XI.2016

11:00-18:00

Zawody sportowe studentów i pracowników Wydziałów IMiC, EiP, FiIS i MS

20:00

Spotkanie towarzyskie pracowników WFiIS i zaproszonych gości z okazji 25-lecia Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

Uroczyste posiedzenie Ogólnopolskiego Seminarium Kształcenia Matematycznego
poświęcone nauczaniu przedmiotów ścisłych

17.XI.2016 godz.12:00-15:00 Łącznik A3-A4, sala 103

Spotkanie seminaryjne poświęcone było dyskusji na temat stanu nauczania przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki i chemii) w szkole oraz kwestii wpływu tego stanu nauczania na akademickie kształcenie studentów. Rozważane było też zagadnienie wspierania szkolnej edukacji przez tzw. dydaktyki przedmiotowe oraz problemy dotyczące rozwoju naukowego osób zajmujących się dydaktyką matematyki, dydaktyką fizyki i dydaktyką chemii. Wstępem do dyskusji były wystąpienia znakomitych gości naszego spotkania seminaryjnego:

Prof. dr hab. Janusz Jurczak (Przewodniczący Komitetu Chemii PAN),
Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki (Przewodniczący Komisji Dydaktyki Komitetu Fizyki PAN, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UAM w Poznaniu),
Prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk (Przewodniczący Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki PAN),
Dr hab. Stefan Turnau (były Członek Komitetu Matematyki PAN).

Konferencja naukowa prezentująca wybrane osiągnięcia Wydziałów IMiC, EiP, FiIS i MS
połączona z wręczeniem Nagrody im. Prof. Kazimierza Bartla

17.XI.2016 godz.15:00-18:00 Łącznik A3-A4, sala 103

15.00
Laudacja Przewodniczącego Rady Fundacji Bartla Dr hab. inż. Janusza Zawiły-Niedźwieckiego, Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej


15.10
Wręczenie Nagrody im. Prof. Kazimierza Bartla Dr. hab. Stefanowi Dziembowskiemu, prof. UW za prace nad teorią tworzenia bezpiecznych systemów kryptograficznych w środowiskach nie w pełni zaufanych


15.20
Wykład laureata nagrody Dr hab. Stefana Dziembowskiego, prof. UW


15.45
Wystąpienie: "System elektrochemiczny do symulacji metabolizmu z detekcją przy pomocy spektrometrii mas"
Dr Przemysław Mielczarek


16.10
Wystąpienie: "Zastosowanie rachunku operatorów niecałkowitego rzędu do modelowania układów złożonych"
Prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński


16.35
Wystąpienie: "Od przewidywalności do chaosu - komputerowo wspierane dowody w układach dynamicznych"
Dr hab. Maciej Capiński


17.00
Wystąpienie: "Nauki ścisłe w ACMiN: osiągnięcia nie tylko naukowe"
Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski


Medal Bartla

Posiedzenie Rady Społecznej Wydziału Matematyki Stosowanej

17.XI.2016 godz.18:00 Pawilon A-0, sala konferencyjna nr 106

Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Kariera uczonego atrakcyjną ścieżką życiową"

18.XI.2016 godz.8:30-12:00 Łącznik A3-A4, sala 103

Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziałów:

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Energetyki i Paliw
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Matematyki Stosowanej

Konferencja ta była doskonałą okazją do poznania bardzo ciekawych osobowości świata nauki, pracowników wydziałów organizujących Dni Hoborskiego. W tym roku poznaliśmy sylwetki profesorów Jerzego Janika (chemika), Kazimierza Jelenia (fizyka), Andrzeja Małeckiego (chemika) i Józefa Myjaka (matematyka). Poza oficjalnymi życiorysami, można było dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o ich pasjach, innych zainteresowaniach, rozterkach życiowych i ocenach tego, co osiągnęli.

Uroczyste posiedzenie Komitetu Głównego "Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH"

18.XI.2016 godz.11:00-12:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19

Konferencja naukowa Wydziałów IMiC, EiP, FiIS i MS z okazji 25-lecia Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
połączona z wręczeniem Nagrody im. Prof. Antoniego Marii Hoborskiego

18.XI.2016 godz.12:00-15:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19, Sala A

12.00
Wystąpienie Dr. Jerzego Stochela - Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Dni Hoborskiego


12.10
Wystąpienie Prof. dr. hab. Janusza Wolnego - Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej z okazji 25-lecia powstania Wydziału


12.30
Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora AGH Prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomki


12.40
Laudacje:
- Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Prof. dr. hab. Janusza Wolnego
- Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw Prof. dr. hab. inż. Wojciecha Suwały


13.00
Wręczenie Nagrody Hoborskiego - "Diamentowej Kuli" Prof. dr hab.inż. Jerzemu Niewodniczańskiemu


13.30
Wykład Laureata Nagrody Prof. dr. hab. inż. Jerzego Niewodniczańskiego


Nagroda Hoborskiego

Konferencja dydaktyczna
"Nauczanie przedmiotów ścisłych przez doświadczenie"

18.XI.2016 godz.15:00-18:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19, Sala A

Celem konferencji było omówienie problemów związanych ze szkolnictwie średnim i wyższym, oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie.

14.15-15.00
Rejestracja uczestników konferencji – pawilon D-10, sala A


15.00-15.05
Wystąpienie Prorektora ds. Kształcenia
Prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


15:10-16:55
Wykład wraz z pokazami doświadczeń fizycznych i chemicznych pt. "Lepiej raz zobaczyć niż sto razy usłyszeć"
Dr inż. Paweł Janowski – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Inż. Michał Kud - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


16:55-17:10
Wystąpienie: "Balon Stratosferyczny" - Realizacja projektu naukowego przez uczniów II LO Suwałkach
Mgr Romuald Borkowski – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Suwałkach


17:10-17:20
Wystąpienie "Magia doświadczeń chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych"
Mgr Elżbieta Ramatowska – Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowiej


od 17:20
Dyskusja i wolne wnioski


Koncert "Melodie nauki - piękno i mądrość"

18.XI.2016 godz.18:00-20:00 Centrum Dydaktyki AGH, Pawilon U-2, ul. Reymonta 7

Koncert nawiązywał do postaci Antoniego Marii Emiliana Hoborskiego wybitnego polskiego matematyka, profesora, pierwszego rektora Akademii Górniczo-Hutniczej. Podczas koncertu ukazane zostały piękno i mądrość wniesione do nauki przez kobiety.

Wystąpili: Wiktoria Bisztyga, "Kwartet Doraźny", Zespół Pieśni i Tańca "Krakus", Michał Mazgaj, Orkiestra Reprezentacyjna AGH oraz Irmina Zioło. Koncert poprowadzili Lidia Puchacz i Jerzy Stochel.

W przerwie koncertu odbył się wernisaż wystawy "Piękno i Mądrość - Czas Kobiet" oraz wystawa fotografii Prof. Zbigniewa Sojki "Zdjęcia Ptaków".

Plakat

Wernisaż wystawy "Piękno i Mądrość - Czas Kobiet" oraz wystawa fotografii Prof. Zbigniewa Sojki "Zdjęcia Ptaków"

18.XI.2016 w przerwie koncertu Centrum Dydaktyki AGH, Pawilon U-2, ul. Reymonta 7

Zawody sportowe studentów i pracowników

19.XI.2016 godz.11:00-18:00

Zawody sportowe studentów i pracowników Wydziałów:

 • Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Energetyki i Paliw
 • Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Matematyki Stosowanej
Regulamin Zawodów sportowych z okazji Dni Hoborskiego 2016


 1. Siatkówka
  • Zawody rozpoczynają się 19.11.2016 r. o godz. 11:00 i trwać będą do godz. 13:00.
  • Drużyna musi składać się od 6 do 8 osób, w tym przynajmniej jednej dziewczyny.
  • Nie ma limitu drużyn, ilość setów oraz punktów w każdym secie zostanie ustalona po poznaniu liczby zgłoszonych drużyn.
 2. Szachy
  • Zawody rozpoczynają się 19.11.2016 r. o godz.11:30 i trwać będą do godz. 14:00.
  • Brak jest limitu zawodników.
  • System rozgrywek: grupowo-pucharowy.
 3. Tenis stołowy
  • Zawody rozpoczynają się 19.11.2016 r. o godz. 15:00 i trwać będą do godz. 17:00.
  • Brak jest limitu zawodników.
  • Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 11, na przewagi, do maks. 15.
  • System rozgrywek: grupowo-pucharowy.

Udział w zawodach mogą brać także pracownicy wydziałów. Drużyny oraz zgłoszenia osobiste należy wysłać do 16 listopada br. do wyznaczonych osób w samorządach poszczególnych wydziałów: WIMiC: Jakub Popardowski, WEiP: Barbara Konieczna, WFiIS: Borys Palka, WMS: Łukasz Rosiek.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu "O "Dniach Hoborskiego" w AGH i Nagrodzie im. Prof. Kazimierza Bartla dla Młodego Naukowca", który ukazał się w Biuletynie Politechniki Warszawskiej.

Link do artykułu

W dniach od 7 do 15 listopada 2015 r. odbyła się druga edycja "Dni Hoborskiego - Święta Nauk Ścisłych w AGH". W ramach tego wydarzenia zorganizowano konferencję naukową "Nauki podstawowe w AGH" połączoną z wręczeniem Nagrody im. Prof. Antoniego Marii Hoborskiego, konferencję dydaktyczną "Nauczanie przedmiotów podstawowych w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i w uczelniach - laboratoria" oraz trzy konferencje studenckich kół naukowych działających na wydziałach organizujących Dni Hoborskiego. Przy okazji Dni Hoborskiego odbyły się posiedzenia Rady Społecznej Wydziału Matematyki Stosowanej oraz Komitetu Głównego Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH. Zorganizowano również dwa koncerty: "Melodie nauki - nadzieje i marzenia" oraz jubileuszowy koncert chóru Lege Artis "Natężenie chóralności - Turnau a cappella". Odbyły się także międzywydziałowe zawody sportowe studentów i pracowników. Ponadto miało miejsce spotkanie towarzyskie studentów "Integracja nauk ścisłych".


Przewodniczący

 • Dr Jerzy Stochel – prodziekan WMS

Zastępcy przewodniczącego

 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - dziekan WIMiC
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała - dziekan WEiP
 • Prof. dr hab. Janusz Wolny - dziekan WFiIS
 • Dr hab. Vsevolod Vladimirov - dziekan WMS
 • Mgr Jacek Śliwa - kierownik SWFiS
 • Mł. insp. mgr Lidia Puchacz - nacz. Lab. Krym. KWP w Krakowie
 • Mgr inż. Łukasz Jura - pełn. Rektora AGH ds. Kultury
 • Mgr Monika Korbiel - dyr. adm. WIMiC (ds. finansowych)
 • Stud. Mateusz Gustaw - WIMiC, przew. WRSS
 • Stud. Aleksandra Wełna - WMS, v-ce przew. WRSS
 • Stud. Anna Wujek - WFiIS, przew. Studenckiego Koła Naukowego "Bozon"

Członkowie

 • Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa - prodziekan WIMiC
 • Dr hab. Piotr Oprocha - prodziekan WMS
 • Prof. dr hab. Bartłomiej Szafran - prodziekan WFiIS
 • Dr inż. Leszek Kurcz - prodziekan WEiP
 • Dr inż. Marta Wójcik - WEiP
 • Prof. dr hab. inż. Marta Radecka - kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej WIMiC
 • Mgr Ewa Słobodzian - zastępca Kwestora AGH
 • Mgr Barbara Jezierska - kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji AGH
 • Mgr inż. Łukasz Biały - kierownik Muzeum AGH
 • Mgr Monika Kowalska - zastępca kier. Działu Nauczania
 • Mgr inż. Maciej Skiba - dyr. adm. WMS
 • Mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec - Dział Nauczania
 • Dr Zdzisław Pogoda - WMiI UJ
 • Dr Bogusław Bożek - pełn. dziekana WMS
 • Dr Witold Majdak - WMS
 • Mgr Grażyna Waluś - kier. Dziekanatu WFiIS
 • Mgr Elżbieta Bratuszewska - WMS
 • Dr Lech Adamus - WMS
 • Mgr inż. Hubert Bubrowski - Dział Nauczania
 • Mgr inż. Andrzej Janus - WMS - kier. prac. komp. WMS
 • Mgr Ewelina Zalot - WMS
 • Mgr Magdalena Kustra
 • Mgr inż. Grzegorz Zalot
 • Stud. Milena Wojaczek - WIMiC
 • Stud. Dag Łuka - WIMiC
 • Stud. Dominik Bonarek - WIMiC, z-ca przew. WRSS
 • Stud. Krzysztof Chwałek - WIMiC
 • Stud. Witold Biegańsk - WIMiC
 • Stud. Bartosz Bartoszewicz - WIMiC
 • Stud. Łukasz Lis - WEiP, przew. WRSS
 • Stud. Marcin Pająk - WEiP
 • Stud. Karolina Gwiazda - WEiP, z-ca przew. WRSS
 • Stud. Marta Pałczyńska - WFiIS
 • Stud. Mikołaj Gralczyk - WFiIS
 • Stud. Grzegorz Blachliński - WFiIS
 • Stud. Kinga Jeleń - WFiIS
 • Stud. Wioleta Sacha - WMS
 • Stud. Janusz Tracz - WMS, przew. WRSS
 • Stud. Maciej Osetek - WMS
 • Stud. Łukasz Rosiek - WMS
 • Stud. Magdalena Słonina - WMS
 • Stud. Michał Kud - WFiIS
 • Stud. Michał Zgajewski - WFiIS
 • Stud. Michał Warchuliński - WFiIS
 • Stud. Grzegorz Blachiński - WFiIS
 • Stud. Jarosław Michalik - WFiIS
 • Stud. Krzysztof Stachańczyk - WFiIS
 • Stud. Damian Łączak - WFiIS
 • Stud. Aleksandra Zeidel - WIMiC
 • Stud. Barbara Kasprzyk - WMS
 • Stud. Hanna Otremba - WMS
 • Stud. Jakub Kwaśny - WMS
 • Stud. Dawid Staśko - WIMiC
 • Stud. Wojciech Klich - WIMiC
 • Stud. Justyna Minkiewicz - WIMiC

Sobota, 7.XI.2015

9:00-16:00

Zawody sportowe studentów i pracowników Wydziałów
 • Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Energetyki i Paliw
 • Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Matematyki Stosowanej

Czwartek, 12.XI.2015

21:00

Spotkanie towarzyskie studentów "Integracja Nauk Ścisłych"

Piątek, 13.XI.2015

9:00-12:00

Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziałów
 • Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
 • Energetyki i Paliw,
 • Fizyki i Informatyki Stosowanej,
 • Matematyki Stosowanej

12:00-14:00

Uroczyste posiedzenie Ogólnopolskiego Seminarium Dydaktycznego z Matematyki
(posiedzenie przeniesione na 16.XI.2015r.)

Temat: Matematyka dla wszystkich – wciąż aktualna idea dydaktyczna Prof. A. Z. Krygowskiej, uczennicy Prof. A. Hoborskiego

6 listopada zmarł Pan Profesor Eugeniusz Wachnicki, który dla wielu uczestników Seminarium był kolegą, nauczycielem i przyjacielem. Pogrzeb ś.p. Pana Profesora zaplanowany jest na dzień 13 listopada, na godzinę 13.00. Aby umożliwić udział w tej smutnej uroczystości, spotkanie seminaryjne z dnia 13 listopada zostało przeniesione na 16 listopada (poniedziałek), godz. 16.00-18.00, sala 103 w łączniku A3-A4.


14:00-15:00

Uroczyste posiedzenie Komitetu Głównego "Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH"

15:00-19:00

Konferencja dydaktyczna

Temat: Nauczanie przedmiotów podstawowych w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i w uczelniach - laboratoria


15:00-18:00

Konferencja Studenckiego Koła Naukowego "Bozon" z okazji 50-lecia istnienia

18:00

Posiedzenie Rady Społecznej Wydziału Matematyki Stosowanej

Sobota, 14.XI.2015

9:00-12:00

Konferencja Studenckich Kół Naukowych

Temat: Kariera uczonego - atrakcyjną ścieżką życiową


15:00-17:00

Konferencja naukowa

Temat: Nauki Podstawowe w AGH
Wręczenie Nagrody im. Prof. Antoniego Marii Hoborskiego – "Diamentowej Kuli", za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej z chemii.


18:00

Koncert z okazji Dni Antoniego Hoborskiego

Temat: Melodie nauki - nadzieje i marzenia
W przerwie koncertu została otwarta wystawa malarstwa Pań: Ewy Słobodzian i Marii Potępy

Niedziela, 15.XI.2015

18:00-19:00

Jubileuszowy koncert

Temat: Natężenie chóralności – Turnau a cappella
Koncert z okazji 10–lecia istnienia Chóru Lege Artis i 5-lecia współpracy z WMS

Konferencja Studenckich Kół Naukowych

13.XI.2015 godz.9:00-12:00 Łącznik A3-A4, sala 23

Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziałów:

 • Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Energetyki i Paliw
 • Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Matematyki Stosowanej

Konferencja Studenckich Kół Naukowych jest doskonałą okazją do zapoznania się z działalnością członków kół naukowych wszystkich czterech wydziałów, poznania planów na przyszłość oraz poszerzenia swojej wiedzy. Nie zabraknie atrakcyjnych pokazów i ciekawostek ze świata nauki.

Uroczyste Posiedzenie Ogólnopolskiego Seminarium Dydaktycznego z Matematyki

(posiedzenie przeniesione na 16.XI.2015r.)
13.XI.2015 godz.12:00-14:00 Łącznik A3-A4, sala 103

Temat: Matematyka dla wszystkich – wciąż aktualna idea dydaktyczna Prof. A. Z. Krygowskiej, uczennicy Prof. A. Hoborskiego

6 listopada zmarł Pan Profesor Eugeniusz Wachnicki, który dla wielu uczestników Seminarium był kolegą, nauczycielem i przyjacielem. Pogrzeb ś.p. Pana Profesora zaplanowany jest na dzień 13 listopada, na godzinę 13.00. Aby umożliwić udział w tej smutnej uroczystości, spotkanie seminaryjne z dnia 13 listopada zostało przeniesione na 16 listopada (poniedziałek), godz. 16.00-18.00, sala 103 w łączniku A3-A4.

Uroczyste Posiedzenie Komitetu Głównego "Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH"

13.XI.2015 godz.14:00-15:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19, sala 123

Konferencja dydaktyczna
"Nauczanie przedmiotów podstawowych w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i w uczelniach"

13.XI.2015 godz.15:00-19:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19, sala A

Rejestracja uczestników konferencji


Otwarcie konferencji
Prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko - Prorektor ds. Kształcenia AGH


Wystąpienie: "Nauczanie przedmiotów ścisłych w AGH"
Dr Jerzy Stochel - Prodziekan Wydziału Matematyki Stosowanej, Pełnomocnik Rektora ds. Roku Zerowego, Przewodniczący Komitetu Głównego "Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH""


Wystąpienie: "Laboratoria fizyczne za przykładzie szkół Suwalszczyzny"
Mgr Romuald Borkowski - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Suwałkach


Wystąpienie: "Laboratoria chemiczne w szkołach ponadgimnazjalnych"
Mgr Elżbieta Ramatowska - Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie


Zwiedzanie laboratoriów:

 • Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Wydziału Energetyki i Paliw


Kolacja - podsumowanie i dyskusja

Szczegółowy program konferencji [pdf]

Konferencja Studenckiego Koła Naukowego "Bozon" z okazji 50-lecia istnienia

13.XI.2015 godz.15:00-18:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19, sala B

Pomysł założenia SKNF Bozon pojawił się po raz pierwszy w 1964r. Obecnie świętowane jest 50-lat aktywnej pracy jego członków na rzecz popularyzacji fizyki. Jest to doskonała okazja do spotkań, wspomnień, wymiany doświadczeń oraz integracji. Członkowie i sympatycy Koła serdecznie zapraszają wszystkich, którzy mają ochotę wspólnie uczcić to wydarzenie.

Posiedzenie Rady Społecznej Wydziału Matematyki Stosowanej

13.XI.2015 godz.18:00 Pawilon A-0, sala konferencyjna nr 106

Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Kariera uczonego atrakcyjną ścieżką życiową"

14.XI.2015 godz.9:00-12:00 Łącznik A3-A4, sala 103

Konferencja naukowa "Nauki podstawowe w AGH"

14.XI.2015 godz.15:00-17:00 Pawilon B-8, sala 0.10A, sala 0.10B

Wręczenie Nagrody im. Prof. Antoniego Marii Hoborskiego - "Diamentowej Kuli", za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej z chemii


Laudacja na cześć laureata nagrody
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Wystąpienie: "Struktury falowe w modelach liniowych i nieliniowych"
Dr hab. Vsevolod Vladimirov, Prof. AGH


Wystąpienie: "Oscylujący zapach i superkomputery"
Dr hab. inż. Tomasz Szumiak, Prof. AGH


Wystąpienie: "Globalne ocieplenie - niewygodne prawdy"
Prof. dr hab. Andrzej Małecki

Szczegółowy program konferencji [pdf]

Wręczenie Nagrody Hoborskiego Prof. Romanowi Pampuchowi


W dniu 14 listopada 2015 r. podczas konferencji "Nauki podstawowe w AGH" JM Rektor AGH Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka wręczył Prof. dr. hab. Romanowi Pampuchowi Nagrodę im. Prof. Antoniego Marii Hoborskiego - Diamentową Kulę za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej z chemii w AGH. Nagrodę, którą ustanowili dziekani czterech wydziałów organizujących Dni Hoborskiego, została przyznana po raz pierwszy. Laudację wygłosił Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Dyplom wręczony laureatowi zawierał adaptację słów wypowiedzianych przez Prof. Antoniego Marię Hoborskiego:

Miło się podnieść, że Prof. dr hab. Roman Pampuch pracuje wytrwale i pilnie. Oprócz tego pracuje społecznie, ideowo tak dla państwa, jak jeden dla drugiego. Pomny jest, że nie sobek, nie filister, ale człowiek szlachetny, rozumny, ideowo społecznie myślący, buduje Ojczyznę, której dobro jest dla nas wszystkich największym nakazem. I dalej krzewi te szlachetne zasady, jakimi sam jest przejęty! Szczęść Boże! W Krakowie w listopadzie 2015 r.


Regulamin Nagrody Imienia Prof. dr. hab. Antoniego Marii Hoborskiego

 1. Nagroda im. Prof. dr hab. Antoniego Marii Hoborskiego została ustanowiona przez Komitet Organizacyjny "Dni Hoborskiego – Święta Nauk Ścisłych" w AGH.
 2. Nagroda im. Prof. Hoborskiego jest przyznawana za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej:
  • z chemii
  • z fizyki
  • z matematyki
  dla każdej z tych dziedzin jeden raz na trzy lata, począwszy od chemii w 2015 roku. Nagrody przyznaje Kapituła Nagrody im. Prof. Hoborskiego.
 3. Nagroda im. Prof. Hoborskiego ma wymiar symboliczny. Potwierdzeniem przyznanej nagrody jest dyplom oraz statuetka "Diamentowa Kula".
 4. Nagrody mogą być przyznawane byłym pracownikom lub studentom Wydziałów: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Energetyki i Paliw, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki Stosowanej z zakresu chemii, fizyki, matematyki.
 5. Kapitułę Nagrody im. Prof. Hoborskiego stanowią JM Rektor AGH, Dziekani w/w Wydziałów i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego "Dni Hoborskiego – Święta Nauk Ścisłych".
 6. Koszty wykonania statuetki, dyplomów i nagrody pieniężne oraz koszty organizacyjne związane z przyznaniem nagrody ponoszą w równych częściach w/w Wydziały.
 7. Dokumentacja przyznawania nagród z dziedziny jest przechowywana na Wydziale Matematyki Stosowanej.
 8. Wszyscy laureaci Nagrody im. Prof. Hoborskiego wraz z informacją o nich są umieszczani na stronach internetowych wszystkich w/w Wydziałów.
 9. Nagrody im. Prof. Hoborskiego są wręczane na uroczystej konferencji przez Jego magnificencję Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej (lub jego zastępcę) w obecności Dziekanów Wydziałów i Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego "Dni Hoborskiego – Święta Nauk Ścisłych".

Koncert "Melodie nauki - nadzieje i marzenia"

14.XI.2015 godz.18:00 Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Organizatorów, Wykonawców i Uczestników koncertu
Treść listu [pdf]


Podczas koncertu wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna AGH, zespół Almoraima oraz zespół Prasłowianki.

Plakat
Orkiestra Reprezentacyjna AGH

Orkiestra Reprezentacyjna AGH jest studencką organizacją artystyczną Akademii Górniczo-Hutniczej. Historia zespołu rozpoczęła się w marcu 2001r., kiedy grupka studentów AGH, połączona wspólną pasją do muzyki, postanowiła stworzyć orkiestrę dętą. Pomysł uzyskał aprobatę władz Uczelni. Orkiestra zaczęła szybko rozwijać się i odnosić pierwsze sukcesy. W czasie roku akademickiego orkiestra daje około 30 koncertów, uświetnia szereg uroczystości uczelnianych, angażuje się w wydarzenia promujące naukę i imprezy charytatywne, gra w krakowskich klubach, wyjeżdza na koncerty krajowe i zagraniczne a także regularnie uczestniczy w polskich (Baszta Jazz Festiwal, Kozy, Puławy, Konopiska) i zagranicznych festiwalach (Bułgaria, Grecja, Luksemburg, Węgry). Orkiestra wykonuje głównie muzykę rozrywkową i filmową, w repertuarze ma też utwory klasyczne i popularne marsze.
Dyryguje: Karol Pyka

Orkiestra Reprezentacyjna AGH
Zespół Almoraima

Flamenco - muzyka wywodząca się z południa Hiszpanii, tradycyjnie przypisywana andaluzyjskim Cyganom, stała się w ciągu ostatnich dziesięcioleci najbardziej znaną w świecie spośród tradycyjnej muzyki etnicznej i uniwersalnym muzycznym językiem.
Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku kilku profesjonalnych gitarzystów (m.in. Leszek Potasiński) i tancerka (Elżbieta Moszczyńska) spróbowało z powodzeniem zaszczepić flamenco na gruncie polskim. W 1991 roku, w Krakowie po raz pierwszy zostały zorganizowane kursy tańca flamenco. Prowadziła je Elżbieta Moszczyńska, a po jej wyjeździe z Polski Małgorzata Matuszewska (tancerka oraz choreograf i dyrektor Teatru Tańca "Nie Tylko Flamenco" w Warszawie). W kursach tych uczestniczył od początku Małgorzata Drzał - tancerka i Grzegorz Guzik - gitarzysta. Krakowska Szkoła Flamenco "Almoraima", jest bezpośrednią kontynuacją tamtych kursów i warsztatów. Aktualnie siedzibą "Almoraimy" jest Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie pod którego patronatem działa szkoła.
Nauczycielami są dyplomowani instruktorzy tańca, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe, czynnie zajmujący się działalnością edukacyjną i artystyczną. Szkoła prowadzi kursy semestralne, warsztaty oraz lekcje indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia są prowadzone na kilku poziomach zaawansowania w dziedzinie tańca flamenco, tańca orientalnego, gry na gitarze flamenco, kastanietach, zillisach i cajonie. Oprócz kursów stacjonarnych organizowane są warsztaty wyjazdowe, intensywne warsztaty wakacyjne w Polsce i za granicą. Przy Szkole działa też zespół taneczny (sekcja flamenco i orientalna) oraz zespół flamenco "Tajo de Plata".

Almoraima
Prasłowianki

W 2009 roku grupa członków Zespołu Pieśni i Tańca UJ "Słowianki", wiedziona chęcią zachowania w pamięci wykonywanych niegdyś pięknych pieśni słowiańskich, nagrała płytę pt. "Prasłowianki". Płyta spotkała się z gorącym przyjęciem wśród miłośników pieśni ludowych, a w konsekwencji pojawiła się też możliwość publicznych występów. I tak od kilku już lat Zespół "Prasłowianki" cieszy serca słuchaczy występując w ramach samodzielnych koncertów, a także jako oprawa prestiżowych - okolicznościowych imprez w różnych regionach kraju.
Występujący realizują swoje marzenia zrodzone kiedyś w czasach studenckich, dając radość słuchaczom - często bowiem koncerty kończą się wspólną zabawą i tańcem. Zespół wykonuje pieśni rosyjskie, ukraińskie, serbskie, bośniackie, dalmatyńskie, chorwackie, macedońskie, bałkańskich cyganów, słowackie... repertuar wciąż - z koncertu na koncert - poszerza się ciesząc artystów i słuchaczy!

Prasłowianki

Wystawa malarstwa Pań: Ewy Słobodzian i Marii Potępy

14.XI.2015 Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7

W przerwie koncertu "Melodie nauki - nadzieje i marzenia" została otwarta wystawa malarstwa Pań: Ewy Słobodzian i Marii Potępy.

Jubileuszowy koncert "Natężenie chóralności – Turnau a cappella"

15.XI.2015 godz.18:00-19:00 Pawilon A-0, Aula AGH

Lege Artis

Jubileuszowy koncert "Natężenie chóralności – Turnau a cappella" z okazji 10-lecia istnienia Chóru Lege Artis i 5-lecia współpracy z WMS.
Chór kameralny Lege Artis działa w Krakowie od 2005 roku. Obecnie Lege Artis współtworzy kilkunastu przedstawicieli różnych zawodów, a wśród nich są muzycy, matematycy, informatycy, graficy, biolodzy. Wszystkich ich łączy wspólna pasja - muzyka wokalna. Chór wykonuje muzykę a'cappella z różnych epok, od renesansu aż po współczesność. Od początku swojego istnienia chór brał udział w wielu koncertach i przeglądach, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, potwierszając tym swój wysoki poziom. Od stycznia 2011 roku Lege Artis działa jako chór kameralny przy Wydziale Matematyki Stosowanej AGH. Jest obecny w czasie ważnych uroczystości wydziałowych, często koncertuje także poza uczelnią, spotykając się z gorącym przyjęciem. Znaczną część repertuaru stanowi muzyka sakralna, ale w repertuarze zespołu znajdują się też utwory świeckie: głównie madrygały i chóralne aranżacje utworów rozrywkowych.
Dyryguje: Agnieszka Trela-Jochymek

Lege Artis

Zawody sportowe studentów i pracowników Wydziałów

7.XI.2015 godz.9:00-16:00 SWFiS, Hala A

Zawody sportowe studentów i pracowników Wydziałów:

 • Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Energetyki i Paliw
 • Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Matematyki Stosowanej

Po raz kolejny podczas obchodów "Dni Hoborskiego - Święto Nauk Ścisłych" zorganizowane zostały zawody sportowe.
W tym roku 7 listopada studenci oraz pracownicy wydziałów zaangażowanych w organizację rywalizowali w trzech dyscyplinach:

 • tenisie stołowym
 • siatkówce
 • piłce nożnej

Drużyny należało zgłaszać do 5 listopada do wyznaczonych osób w samorządach poszczególnych wydziałów:

 • WIMiC: Mateusz Dominik
 • WEiP: Marcin Pająk
 • WFiIS: Jarosław Michalik
 • WMS: Maciej Osetek

Wyniki rozgrywek


Tenis stołowy

Półfinał 1: Bartłomiej Łach - Kamil Pawłowski 2:0
Półfinał 2: Maciej Skiba - Wacław Frydrych 1:2
Mały finał: Maciej Skiba - Kamil Pawłowski 2:0
Finał: Bartłomiej Łach - Wacław Frydrych 2:0

I miejsce: Bartłomiej Łach
II miejsce: Wacław Frydrych
III miejsce: Maciej Skiba


Siatkówka

Półfinał 1: Półfinał 1: WIMiC - WFiIS 2:0 (15:3, 15:8)
Półfinał 2: WMS 2 - FATCAT KINGS (WFiIS) 2:1 (13:15, 16:14, 15:12)
Mały finał: WFiIS - FATCAT KINGS 0:2 (9:15, 11:15)
Finał: WIMiC – WMS 2 2:0 (16:14, 15:3)

I miejsce: WIMiC
II miejsce: WMS 2
III miejsce: FATCAT KINGS


Futsal

WMS - WIMiC 0:1
WEiP - WFiIS 7:0
WIMiC - WFiIS 13:2
WMS - WEiP 1:1
WMS - WFiIS 4:0
WIMiC - WEiP 1:2

I miejsce: WEiP
II miejsce: WIMiC
III miejsce: WMS

Regulamin Zawodów sportowych z okazji Dni Hoborskiego


Zawody rozpoczynają się 07.11.2015 o godz. 9:00 rano i trwać będą do godz. 16:00. W pierwszej kolejności rozgrywane będą równolegle zawody w tenisa stołowego i siatkówkę (od 9:00 do 12:30), następnie turniej piłki nożnej (od 12:30 do 16:00).

Przy zgłaszaniu drużyn proszę uwzględnić poniższe warunki:

 1. Siatkówka: - drużyna musi składać się z minimum 6 osób, w tym przynajmniej jednej dziewczyny, - nie ma limitu drużyn, ilość setów oraz to do ilu punktów będą rozgrywane mecze i jakim systemem zostanie podane, gdy poznamy liczbę zgłoszonych drużyn.
 2. Tenis stołowy: - bez limitu zawodników, - mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 11, na przewagi, do max 15 - system rozgrywek grupowo-pucharowy
 3. Piłka nożna: - każdy wydział może zgłosić do turnieju tylko jedna drużynę, - drużyna musi się składać z minimum 5 zawodników i maksymalnie 10, - w składzie drużyny musi być przynajmniej jeden pracownik wydziału, - jednocześnie na boisku może znajdować się 5 zawodników z jednej drużyny, - mecze rozgrywane będą w systemie każdy z każdym, - rozgrywane będą dwie połowy po 15 min, plus 2 minuty przerwy.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu "Druga edycja Dni Hoborskiego", który ukazał się w Biuletynie AGH (nr 96, strony 15-18).

Link do artykułu [pdf]

"Dni Hoborskiego - Święto Nauk Ścisłych w AGH" po raz pierwszy obchodzono w dniach od 6 do 8 listopada 2014 r. Pierwsza edycja tego wydarzenia miała na celu zwrócenie uwagi na problemy związane z nauczaniem przedmiotów podstawowych, a także przypomnienie postaci prof. Antoniego Marii Emiliana Hoborskiego wybitnego polskiego matematyka, pierwszego rektora Akademii Górniczej oraz dziekana Wydziału Górniczego. Głównym punktem była konferencja "Nauczanie przedmiotów podstawowych w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i w uczelniach technicznych", której celem było przybliżenie problemów związanych z nauczaniem przedmiotów ścisłych tzn. chemii, fizyki i matematyki w obecnym systemie szkolnictwa średniego i wyższego oraz wymiana doświadczeń. Święto Nauk Ścisłych uświetnił koncert chóru "Lege Artis", Orkiestry Reprezentacyjnej AGH oraz zespołu pieśni słowiańskiej "Prasłowianki".


Przewodniczący

 • Dr Jerzy Stochel – prodziekan WMS

Zastępcy przewodniczącego

 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – dziekan WIMiC
 • Dr hab. Vsevolod Vladimirov – dziekan WMS
 • Prof. dr hab. Janusz Wolny – dziekan WFiIS
 • Mgr Jacek Śliwa – kierownik SWFiS
 • Mgr inż. Łukasz Jura – pełnomocnik Rektora AGH ds. Kultury
 • Mgr Monika Korbiel – dyrektor administracyjny WIMiC (ds. finansowych)

Członkowie

 • Prof. dr hab. Andrzej Małecki – Katedra Chemii Nieorganicznej WIMiC
 • Dr hab. Łukasz Gondek – prodziekan WFiIS
 • Dr hab. inż. Magdalena Szczerbowska-Boruchowska - pełnomocnik dziekana WFiIS ds. jakości kształcenia
 • Mgr inż. Barbara Jezierska – kierownik zespołu ds Informacji i Promocji
 • Mgr Barbara Jezierska – kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji
 • Mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska – kierownik Działu Nauczania
 • Dr Zdzisław Pogoda – WMiI UJ
 • Dr Witold Majdak – WMS
 • Dr Bogusław Bożek – pełnomocnik dziekana WMS
 • Mgr Elżbieta Bratuszewska – WMS
 • Mgr inż. Monika Błaszczak – Muzeum Historyczne AGH
 • Mgr Anna Grobarczyk – WIMiC
 • Mgr inż. Andrzej Janus – WMS – kier. prac. komp.
 • Mgr inż. Maciej Skiba – WMS
 • Mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec – Dział Nauczania
 • Mgr inż. Hubert Bubrowski – Dział Nauczania
 • Mgr Monika Kowalska – Dział Nauczania
 • Stud. Mateusz Biel – WIMiC
 • Stud. Mateusz Gustaw – WIMiC, przew. URSS
 • Stud. Magda Kustra – przew. WRSS WMS
 • Stud. Paweł Miry – przew. WRSS WFiIS
 • Stud. Kamila Nowosad – WIMiC
 • Stud. Marta Pałczyńska – WFiIS
 • Stud. Łukasz Rosiek – WMS
 • Stud. Dawid Skórewicz – WFiIS
 • Stud. Zuzanna Tkacz – przew. WRSS WIMiC
 • Stud. Aleksandra Wełna – WMS

Czwartek, 6.XI.2014

21:00

Spotkanie integracyjne studentów Wydziałów Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki Stosowanej

Piątek, 7.XI.2014

20:00

Zawody sportowe studentów i pracowników WIMiC, WFiIS, WMS w tenisie stołowym

Sobota, 8.XI.2014

9:00-14:00

Zawody sportowe studentów i pracowników WIMiC, WFiIS, WMS w piłce siatkowej i koszykówce

11:00-16:00

Konferencja

Temat: Nauczanie przedmiotów podstawowych w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i w uczelniach technicznych


15:00-17:00

Koncert z okazji Dni Antoniego Hoborskiego

Występ Orkiestry Reprezentacyjnej AGH, chóru "Lege Artis" oraz zespołu pieśni słowiańskiej "Prasłowianki"


18:00

Budynek Zespołu, Pieśni i Tańca AGH "Krakus"

Spotkanie pracowników WIMiC, WFiIS, WMS

Niedziela, 9.XI.2014

9:30-13:00

Zawody sportowe studentów i pracowników WIMiC, WFiIS, WMS w piłce halowej

Konferencja dydaktyczna
"Nauczanie przedmiotów podstawowych w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i w uczelniach technicznych"

8.XI.2014 godz. 11:00-16:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19, sala A

Rejestracja uczestników konferencji


Otwarcie konferencji
Prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko - Prorektor ds. Kształcenia AGH
Dr Jerzy Stochel - Prodziekan Wydziału Matematyki Stosowanej


Wystąpienie: "Chmura edukacyjna"
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol - Prorektor ds. Nauki AGH


Wystąpienie: "Od kiedy zwiększyć uwagę na nauczanie przedmiotów ścisłych"
Prof. dr hab. Janusz Wolny - Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH


Wystąpienie: "Nauczanie chemii w szkołach średnich"
Mgr Elżbieta Ramatowska - Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie


Wystąpienie: "Nauczanie fizyki w szkołach średnich"
Mgr Romuald Borkowski - Dyrektor II LO i Gimnazjum w Suwałkach


Wystąpienie: "Nauczanie matematyki w szkołach średnich"
Mgr Józef Raczek - Nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej


Wystąpienie: "Fabryka Inżynierów"
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


Dyskusja i podsumowanie