Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny "Dni Hoborskiego - Święta Nauk Ścisłych" w AGH

Przewodniczący

 • Dr Jerzy Stochel – prodziekan WMS

Zastępcy przewodniczącego

 • Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa – dziekan WIMiC
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała – dziekan WEiP
 • Prof. dr hab. Janusz Wolny – dziekan WFiIS
 • Dr hab. Vsevolod Vladimirov – dziekan WMS
 • Mł. insp. mgr Lidia Puchacz – nacz. Lab. Krym. KWP w Krakowie
 • Mgr Ewa Słobodzian – zastępca Kwestora AGH
 • Mgr Wioletta Więcław – dyr. adm. WEiP (ds. finansowych)
 • Mgr inż. Łukasz Jura – pełn. Rektora AGH ds. Kultury
 • Stud. Aleksandra Wełna – WMS

Członkowie

 • Prof. dr hab. inż. Marta Radecka – prodziekan WIMiC
 • Dr Marta Wójcik – prodziekan WEiP
 • Prof. dr hab. Bartłomiej Szafran – prodziekan WFiIS
 • Dr hab. Piotr Oprocha – prodziekan WMS
 • Mgr Barbara Jezierska – kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji
 • Mgr Monika Kowalska – zastępca kier. Działu Nauczania
 • Mgr Ewa Słobodzian - Zastępca Kwestora AGH
 • Mgr Barbara Jezierska - Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji AGH
 • Dr Bogusław Bożek – pełn. dziekana WMS
 • Dr Zdzisław Pogoda – WMiI UJ
 • Dr Witold Majdak – WMS
 • Dr Paweł Janowski – WFiIS
 • Mgr Elżbieta Bratuszewska – WMS
 • Mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec – Dział Nauczania
 • Mgr inż. Hubert Bubrowski – Dział Nauczania
 • Mgr inż. Andrzej Janus – WMS – kier. prac. komp.
 • Mgr inż. Maciej Skiba – dyr. adm. WMS
 • Stud. Kinga Jeleń – WFiIS
 • Stud. Barbara Konieczna – WEiP
 • Stud. Kamil Krzemień – WEiP
 • Stud. Grzegorz Blachliński – WFiIS
 • Stud. Mateusz Biel – WIMiC, przew. WRSS
 • Stud. Jakub Popardowski – WIMiC
 • Stud. Janusz Tracz – WMS, przew. WRSS
 • Stud. Andrzej Madej – WMS
 • Stud. Magdalena Słonina – WMS
 • Stud. Karolina Szopa - WMS
 • Michał Kud – KN Bozon, WFiIS
 • Stud. Karolina Nowosad – WFiIS, przew. WRSS
 • Stud. Borys Palka – WFiIS
 • Stud. Mateusz Gala – WFiIS
 • Stud. Anna Guzik – WFiIS
 • Stud. Marzena Rugieł - WFiIS
 • Stud. Zofia Pieńkowska - WFiIS
 • Stud. Piotr Sekuła - WFiIS
 • Stud. Patryk Łakomiec - WFiIS
 • Stud. Monika Jawańska - WFiIS
 • Stud. Iga Kaczmarek - WFiIS
 • Stud. Dawid Pietruch - WFiIS
 • Stud. Sara Defratyka - WFiIS
 • Stud. Adrian Janus – WIMiC
 • Stud. Paulina Summa – WEiP
 • Stud. Agnieszka Rogozińska – WMS
 • Stud. Karolina Brażnikow – WMS
 • Stud. Grzegorz Mika – WMS
 • Stud. Angelika Obarzanek – WMS
 • Członkowie SNK Ceramit – WIMiC
 • Członkowie KN Ceramika Artystyczna WIMiC
 • Członkowie KN Feniks WEiP
 • Członkowie KN Eko-Energia WEiP
 • Członkowie SKM WMS
 • Członkowie KNMF WMS
 • Członkowie KNMD WMS