Nagroda Hoborskiego

Konferencja naukowa Wydziałów IMiC, EiP, FiIS i MS z okazji 25-lecia Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
połączona z wręczeniem Nagrody im. Prof. Antoniego Marii Hoborskiego

18.XI.2016 godz.12:00-15:00 WFiIS

Nagroda im. Prof. Antoniego Marii Hoborskiego – "Diamentowa Kula" została po raz pierwszy wręczona w listopadzie 2015 r. Jej laureatem był Prof. dr hab. Roman Pampuch za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej z chemii. W tym roku "Diamentowa Kula" zostanie przyznana za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej z fizyki.


12.00
Wystąpienie Dr. Jerzego Stochela - Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Dni Hoborskiego


12.10
Wystąpienie Prof. dr. hab. Janusza Wolnego - Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej z okazji 25-lecia powstania Wydziału


12.30
Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora AGH Prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomki


12.40
Laudacje:
- Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Prof. dr. hab. Janusza Wolnego
- Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw Prof. dr. hab. inż. Wojciecha Suwały.


13.00
Wręczenie Nagrody Hoborskiego - "Diamentowej Kuli" Prof. dr hab.inż. Jerzemu Niewodniczańskiemu


13.30
Wykład Laureata Nagrody Prof. dr. hab. inż. Jerzego Niewodniczańskiego


Regulamin Nagrody Imienia
Prof. dr. hab. Antoniego Marii Hoborskiego


 1. Nagroda im. Prof. dr hab. Antoniego Marii Hoborskiego została ustanowiona przez Komitet Organizacyjny "Dni Hoborskiego – Święta Nauk Ścisłych" w AGH.
 2. Nagroda im. Prof. Hoborskiego jest przyznawana za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej:
  • z chemii
  • z fizyki
  • z matematyki
  dla każdej z tych dziedzin jeden raz na trzy lata, począwszy od chemii w 2015 roku. Nagrody przyznaje Kapituła Nagrody im. Prof. Hoborskiego.
 3. Nagroda im. Prof. Hoborskiego ma wymiar symboliczny. Potwierdzeniem przyznanej nagrody jest dyplom oraz statuetka "Diamentowa Kula".
 4. Nagrody mogą być przyznawane byłym pracownikom lub studentom Wydziałów: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Energetyki i Paliw, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki Stosowanej z zakresu chemii, fizyki, matematyki.
 5. Kapitułę Nagrody im. Prof. Hoborskiego stanowią JM Rektor AGH, Dziekani w/w Wydziałów i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego "Dni Hoborskiego – Święta Nauk Ścisłych".
 6. Koszty wykonania statuetki, dyplomów i nagrody pieniężne oraz koszty organizacyjne związane z przyznaniem nagrody ponoszą w równych częściach w/w Wydziały.
 7. Dokumentacja przyznawania nagród z dziedziny jest przechowywana na Wydziale Matematyki Stosowanej.
 8. Wszyscy laureaci Nagrody im. Prof. Hoborskiego wraz z informacją o nich są umieszczani na stronach internetowych wszystkich w/w Wydziałów.
 9. Nagrody im. Prof. Hoborskiego są wręczane na uroczystej konferencji przez Jego magnificencję Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej (lub jego zastępcę) w obecności Dziekanów Wydziałów i Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego "Dni Hoborskiego – Święta Nauk Ścisłych".