Konferencje

Uroczyste posiedzenie Ogólnopolskiego Seminarium Kształcenia Matematycznego
poświęcone nauczaniu przedmiotów ścisłych

17.XI.2016 godz.12:00-15:00 Łącznik A3-A4, sala 103

Spotkanie seminaryjne poświęcone będzie dyskusji na temat stanu nauczania przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki i chemii) w szkole oraz kwestii wpływu tego stanu nauczania na akademickie kształcenie studentów. Rozważane będzie też zagadnienie wspierania szkolnej edukacji przez tzw. dydaktyki przedmiotowe oraz problemy dotyczące rozwoju naukowego osób zajmujących się dydaktyką matematyki, dydaktyką fizyki i dydaktyką chemii. Wstępem do dyskusji będą wystąpienia znakomitych gości naszego spotkania seminaryjnego. Swój głos zapowiedzieli:

Prof. dr hab. Janusz Jurczak (Przewodniczący Komitetu Chemii PAN),
Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki (Przewodniczący Komisji Dydaktyki Komitetu Fizyki PAN, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UAM w Poznaniu),
Prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk (Przewodniczący Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki PAN),
Dr hab. Stefan Turnau (były Członek Komitetu Matematyki PAN).

Konferencja naukowa prezentująca wybrane osiągnięcia Wydziałów IMiC, EiP, FiIS i MS
połączona z wręczeniem Nagrody im. Prof. Kazimierza Bartla

17.XI.2016 godz.15:00-18:00 Łącznik A3-A4, sala 103

15.00
Laudacja Przewodniczącego Rady Fundacji Bartla Dr hab. inż. Janusza Zawiły-Niedźwieckiego, Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej


15.10
Wręczenie Nagrody im. Prof. Kazimierza Bartla Dr. hab. Stefanowi Dziembowskiemu, prof. UW za prace nad teorią tworzenia bezpiecznych systemów kryptograficznych w środowiskach nie w pełni zaufanych


15.20
Wykład laureata nagrody Dr hab. Stefana Dziembowskiego, prof. UW


15.45
Wystąpienie: "System elektrochemiczny do symulacji metabolizmu z detekcją przy pomocy spektrometrii mas"
Dr Przemysław Mielczarek


16.10
Wystąpienie: "Zastosowanie rachunku operatorów niecałkowitego rzędu do modelowania układów złożonych"
Prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński


16.35
Wystąpienie: "Od przewidywalności do chaosu - komputerowo wspierane dowody w układach dynamicznych"
Dr hab. Maciej Capiński


17.00
Wystąpienie: "Nauki ścisłe w ACMiN: osiągnięcia nie tylko naukowe"
Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski


Medal Bartla

Posiedzenie Rady Społecznej Wydziału Matematyki Stosowanej

17.XI.2016 godz.18:00 Pawilon A-0, sala konferencyjna nr 106

Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Kariera uczonego atrakcyjną ścieżką życiową"

18.XI.2016 godz.8:30-12:00 Łącznik A3-A4, sala 103

Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziałów:

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Energetyki i Paliw
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Matematyki Stosowanej

Konferencja ta jest doskonałą okazją do poznania bardzo ciekawych osobowości świata nauki, pracowników wydziałów organizujących Dni Hoborskiego. W tym roku poznamy sylwetki profesorów Jerzego Janika (chemika), Kazimierza Jelenia (fizyka), Andrzeja Małeckiego (chemika) i Józefa Myjaka (matematyka). Poza oficjalnymi życiorysami, będzie można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o ich pasjach, innych zainteresowaniach, rozterkach życiowych i ocenach tego, co osiągnęli.

Uroczyste posiedzenie Komitetu Głównego "Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH"

18.XI.2016 godz.11:00-12:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19

Konferencja naukowa Wydziałów IMiC, EiP, FiIS i MS z okazji 25-lecia Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
połączona z wręczeniem Nagrody im. Prof. Antoniego Marii Hoborskiego

18.XI.2016 godz.12:00-15:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19, Sala A

12.00
Wystąpienie Dr. Jerzego Stochela - Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Dni Hoborskiego


12.10
Wystąpienie Prof. dr. hab. Janusza Wolnego - Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej z okazji 25-lecia powstania Wydziału


12.30
Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora AGH Prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomki


12.40
Laudacje:
- Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Prof. dr. hab. Janusza Wolnego
- Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw Prof. dr. hab. inż. Wojciecha Suwały


13.00
Wręczenie Nagrody Hoborskiego - "Diamentowej Kuli" Prof. dr hab.inż. Jerzemu Niewodniczańskiemu


13.30
Wykład Laureata Nagrody Prof. dr. hab. inż. Jerzego Niewodniczańskiego


Nagroda Hoborskiego

Konferencja dydaktyczna
"Nauczanie przedmiotów ścisłych przez doświadczenie"

18.XI.2016 godz.15:00-18:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19, Sala A

Celem konferencji jest omówienie problemów związanych ze szkolnictwie średnim i wyższym, oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie.

14.15-15.00
Rejestracja uczestników konferencji – pawilon D-10, sala A


15.00-15.05
Wystąpienie Prorektora ds. Kształcenia
Prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


15:10-16:55
Wykład wraz z pokazami doświadczeń fizycznych i chemicznych pt. "Lepiej raz zobaczyć niż sto razy usłyszeć"
Dr inż. Paweł Janowski – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Inż. Michał Kud - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


16:55-17:10
Wystąpienie: "Balon Stratosferyczny" - Realizacja projektu naukowego przez uczniów II LO Suwałkach
Mgr Romuald Borkowski – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Suwałkach


17:10-17:20
Wystąpienie "Magia doświadczeń chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych"
Mgr Elżbieta Ramatowska – Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowiej


od 17:20
Dyskusja i wolne wnioski