PROGRAM KONFERENCJI (plik pdf):


 

26.09.2022 r.

9 00 – 10 00

Aula Główna AGH A-0 – rejestracja uczestników

10 00 – 11 15

 

INAUGURACJA

KWP Kraków – nadinsp. Michał Ledzion

Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita

Naczelnik LK KWP w Krakowie – mł. insp. Lidia Dziedzińska

Rektor AGH - prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Dyrektor CLKP - insp. dr Aneta Pawlińska

„Listy”

 

11 15 – 11 30

Przerwa kawowa11 30 – 14 30

Sesja A - Aula Główna AGH (A-0)

Moderator: dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK

 

PWPW - prezentacja partnera konferencji

WASKO - prezentacja partnera konferencji

dr hab. Czesław Kłak, prof. UP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

„Badania osób w celach eliminacyjnych. Problematyka procesowa
i kryminalistyczna”

 

mł. insp. dr Edyta Kot

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

dr Sławomir Paśko - Politechnika Warszawska

mgr Anna Jurga - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

mł. insp. dr Monika Porwisz, dr Rafał Płocki - Wyższa Szkoła Policji

„System akwizycji wizerunku jako część rozwiązania informatycznego
do kompleksowego gromadzenia i przetwarzania informacji biometrycznych”


SHIMPOL - prezentacja partnera konferencji

CYBID 

„Rekonstrukcje zachowania i ruchu człowieka w analizach zdarzeń kryminalnych”


 

14 30 – 15 30

Lunch

19 00 – Uroczysta kolacja

 

 

 

27.09.2022 r.

9 30 – 10 30

Sesja B – Aula Główna AGH (A-0)

WYPADKI DROGOWE

Moderator: dr hab. Wojciech Wach, prof. IES

 

CYBID

„Rekonstrukcje zachowania i ruchu człowieka w analizach zdarzeń drogowych”

 

dr Dariusz Wilk

Pracownia Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji UJ

„Aktywność organów procesowych z perspektywy biegłych sądowych na przykładzie ekspertyzy wypadku drogowego”

dr inż. Jakub Zębala

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra J. Sehna w Krakowie

„Rozległa deformacja, skąpe dowody i znikome dane eksperymentalne – metoda elementów skończonych jako ostatnia szansa szacowania prędkości samochodu”

9 30 – 10 30

Sesja C – sala nr 31

GENETYKA I ANTROPOLOGIA SĄDOWA

Moderator: dr Leszek Stępka, UMK

 

dr med. Rafał Skowronek

Katedra Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, ŚUM w Katowicach

„Czy medykowi sądowemu jest jeszcze potrzebny genetyk?”

 

mgr Agnieszka Parys-Proszek

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra J. Sehna w Krakowie

„Postępy w identyfikacji śladów dotykowych w kryminalistycznych badaniach genetycznych”

 

dr Magdalena Marcińska

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra J. Sehna w Krakowie

„Portretowanie genetyczne sprawcy przestępstwa”

 

10 15 – 10 30

Przerwa kawowa

 

 

 

 

10 30 – 13 00

 

 

 

 

Sesja D – Aula Główna AGH (A-0)

Moderator: prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz, UJ


dr hab. Dariusz Zuba, prof. IES

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra J. Sehna w Krakowie

„Decentralizacja usług przyszłością kryminalistyki?”

MRTech  - prezentacja partnera konferencji

 

Prof. dr hab. Jan Widacki

Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

„Przyszłość detekcji kłamstwa”

 

RAYTECH - prezentacja partnera konferencji

 

dr hab. Marek Leśniak, prof. UŚ

mgr inż. Krystyn Łuszczuk

Uniwersytet Śląski

„Przykłady wykorzystywania oprogramowania wspomagającego ekspertyzę pismoznawczą”

 

PRECOPTIC - prezentacja partnera konferencji

 

13 00 – 14 00

Lunch

14 00 – 15 40

Sesja E – sala nr 31

PISMO I DOKUMENTY

Moderator: dr hab. Marek Leśniak, prof. UŚ

 

mgr Katarzyna Radwan

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra J. Sehna w Krakowie

Identyfikacja wykonawcy wytartych rękopisów sporządzonych za pomocą długopisu żelowego o właściwościach termochromowych. Specyfika badań
i studium przypadku”

 

dr Tomasz Dziedzic

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra J. Sehna w Krakowie

„Interdyscyplinarne porównanie międzylaboratoryjne obejmujące badania pisma ręcznego i dokumentów oraz z zakresu genetyki sądowej
i daktyloskopii”

 

mgr Zuzanna Bura

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra J. Sehna w Krakowie

„Wykorzystanie modelu 3D powierzchni skrzyżowań elementów graficznych
w badaniach dokumentów”

 

nadkom. mgr Bernadetta Pecia

mgr Anna Pająk

Pracownia Badań Dokumentów

Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie

Pycha kroczy przed upadkiem”

 

podinsp. mgr Zbigniew Zieliński

Pracownia Badań Dokumentów

Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie

„Badanie dokumentów historycznych”

 

 

 

 

 

 

14 00 – 15 40

Sesja F – sala nr 31

CYBERZAGADNIENIA

Moderator: prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki, AGH

 

dr hab. inż. Wojciech Wach

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra J. Sehna w Krakowie

„Walidacja parametrów czasowych nagrania wideo za pomocą tablicy świetlnej”

 

 

asp. Adrian Środowski

Pracownia Badań Informatycznych

Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie

„Autentyfikacja jako kluczowy aspekt bezpieczeństwa zasobów urządzeń technicznych”

 

nadkom. mgr inż. Andrzej Pietrzyk

Pracownia Badań Informatycznych

 Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie

„Analiza powłamaniowa systemu operacyjnego Windows 10 – studium przypadku”

 

dr inż. Jacek Dajda

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

„Przetwarzanie i analiza danych masowych w odniesieniu do przestępstw gospodarczych - prezentacja wyników projektu”

 

dr inż. Kamil Piętak

Centrum Technologii Bezpieczeństwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

„Nowe możliwości analizy danych pochodzących z urządzeń mobilnych – prezentacja założeń projektu MOBINT”

15 40 – 16 00

Przerwa kawowa

18 30

 

Wieczór „Get-together”


 

 

28.09.2022 r.

9 30 – 11 00

Sesja G – sala nr 31

KRYMINALISTYKA KLASYCZNA

Moderator: podinsp. Paulina Seweryn, LK KWP Kraków

 

dr hab. Zuzanna Brożek-Mucha,  prof. IES

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra J. Sehna w Krakowie

„Postępy i wyzwania w opiniowaniu w sprawach postrzału”

 

podkom. mgr Łukasz Tomal

Pracownia Daktyloskopii

Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie

„Ponadczasowy charakter daktyloskopii”

 

dr hab. inż. Renata Włodarczyk, prof. CB

Akademia Nauk Stosowanych Collegium Balticum w Szczecinie

„Badania włosów ludzkich spojrzeniem w przeszłość człowieka”

 

dr hab. Kazimiera Juszka,  prof. UP

Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
w Krakowie

„Kryminalistyczny aspekt oszustw trikowych”

 

 

9 30 – 11 00

Sesja H – Aula Główna AGH (A-0)

KRYMINALISTYKA OGÓLNA

Moderator: podinsp. Władydław Wojtyczka, LK KWP Kraków

 

dr hab. Alina Dubis

dr hab. Aneta Petelska

Uniwersytet w Białymstoku

„Chemia Kryminalistyczna i Sądowa – kierunek II stopnia UwB - „Szyty”
na miarę potrzeb społeczno-gospodarczych”

 

TPI  - prezentacja partnera konferencji

 

Prof. dr hab. Jan Widacki

Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

„Przyszłość detekcji kłamstwa”

 

dr Katarzyna Lenczowska-Soboń

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

„Ekspertyza dzieła sztuki w postępowaniu karnym”

 

11 00 – 11 15

Przerwa kawowa

 

 

 

 

11 15 – 13 00

Sesja I – sala nr 31

KRYMINALISTYKA KLASYCZNA

Moderator: dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP

 

podinsp. inż. Jerzy Cyboroń

Pracownia Badań Traseologicznych

Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie

„Gdzie z tymi butami?”

 

dr Irena Malinowska

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

„Czynności procesowo-kryminalistyczne związane  z miejscem zaginięcia osoby
na przykładzie z praktyki”dr Krzysztof Krassowski

Centrum Technologii Bezpieczeństwa


mgr Andrzej Bodzioch

mgr Grzegorz Świerad

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

 

podinsp. mgr Władysław Wojtyczka

Zastępca Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie

„Interdyscyplinarność kryminalistyki drogą do odzyskania napisu „Arbeit macht frei” z Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau”

11 15 – 13 00

Sesja J – Aula Główna AGH (A-0)

FIZYKOCHEMIA

Moderator: dr Dariusz Wilk, UJ

 

dr hab. inż. Dariusz Więcław, prof. AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

„Wykorzystanie analizy składu trwałych izotopów węgla, wodoru
i azotu do badań autentyczności produktów spożywczych oraz tekstylnych”

 

dr Robert Bachliński

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

„Badania gleb, wyrobów kamieniarskich i skał czyli geologia sądowa
w praktyce”KEYENCE  - prezentacja partnera konferencji

 

mgr Karolina Masier

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra J. Sehna w Krakowie

„Określenie rodzaju konopi na podstawie badania profilu chemicznego roślin”

 

podkom. mgr inż. Magdalena Mirek

Pracownia Badań Chemicznych

Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie

„Badania mikrośladów chemicznych – ostatnią deską ratunku”

13 00 – 14 00

Lunch

 

 

 

 

14 00 – 15 15

 

 

 

 

 

 

Sesja K - Aula Główna AGH (A-0)

Moderator: dr Ryszard Krawczyk, UJ

 

dr Mateusz Kowalcze

Pracownia Badań Chemicznych Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie

„Mikroślady o mega znaczeniu – studium wybranych przypadków analizy mikrośladów chemicznych umożliwiających identyfikację sprawcy zdarzenia drogowego”

 

podinsp. Marek Lech

kom. mgr Marcin Kopczak

Pracownia Badań Biologicznych

Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie

„Wykorzystanie śladów stanowiących pozostałości po zdetonowanym urządzeniu wybuchowym do identyfikacji osób konstruujących tego typu urządzenia”

 

dr Krzysztof Krassowski

Centrum technologii i bezpieczeństwa

14 00 – 15 15

 

dr hab. Krzysztof Maksymowicz

Laboratorium Ekspertyz 3D Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Skanimacja

mgr inż. arch. Wojciech Tunikowski, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Skanimacja

 „Analiza 3D w kryminalistyce „

 

sierż. dr Katarzyna Czech

KMP w Krakowie

„Jak dowiem się skąd pochodzisz poznam kim jesteś - czyli nowe metody
w antropologii służące ustaleniu pochodzenia szczątków ludzkich”

 

15 20 – 16 00

Panel dyskusyjny podsumowujący obrady

Zakończenie konferencji